Author Topic: Bidextreme.pl hacked  (Read 1455 times)

Offline crazik

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 606
    • great humour zone
Bidextreme.pl hacked
« on: November 18, 2013, 07:07:43 PM »
Quote
Komunikat z dnia 18.11.2013r. godz. 17:00

SERWER PLATFORMY BIDEXTREME ZOSTAŁ ZAATAKOWANY PRZEZ HACKERÓW

W wyniku ataku hackerskiego został okradziony portfel BTC i LTC. Fakt ten został zgłoszony organom ścigania.

Zostały skradzione waluty BTC i LTC należące do wszystkich Użytkowników. W przypadku ich odzyskania zostaną one zwrócone Użytkownikom zgodnie ze stanem salda na dzień 17.11.2013r.

Środki pieniężne przechowywane na rachunku bankowym platformy należące do Użytkowników są bezpieczne.

Środki pieniężne będą zwracane Użytkownikom na bieżąco.

W pierwszej kolejności zostaną zwrócone wszystkie wpłaty dokonane w dniach 16.11. – 18.11., zostaną one w dniu dzisiejszym zwrócone na konta ich nadawców.

W dniu dzisiejszym zostanie także zlecona wypłata środków dla Użytkowników, którzy mają zdefiniowane konta bankowe - na kontach Użytkownika.

Pozostałe osoby, które nie posiadają zdefiniowanych kont bankowych zostaną poddane weryfikacji, celem zwrotu środków pieniężnych ich właścicielom.

Osoby poddające się weryfikacji zobowiązane są:
- przesłać skan dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem na adres: [email protected] , podając w tytule maila swój nick Użytkownika, posługując się przy tym mailem używanym do rejestracji na platformie bidextreme,
- dokonać przelewu identyfikacyjnego w wysokości 1, 00 zł
na rachunek 67 1140 1111 0000 4157 9200 1002
z własnego imiennego rachunku bankowego należącego do danego Użytkownika, podając w tytule przelewu swój nick Użytkownika.

Przepraszamy naszych Użytkowników za utrudnienia, niemniej jednak zmuszeni jesteśmy zawiesić działalność platformy bidextreme do czasu wyjaśnienia sprawy.
Zespół Bidextreme

Uściślenie komunikatu z dnia 18.11.2013r. z godz. 17:00

SERWER PLATFORMY BIDEXTREME ZOSTAŁ ZAATAKOWANY PRZEZ HACKERÓW

Szanowni Użytkownicy
Na chwilę obecną będą zwracane tylko środki pieniężne PLN, które na dzień 17.11.2013r. przed atakiem hackerskim były przypisane do kont Użytkowników.

Trwają czynności zmierzające do odzyskania skradzionych walut BTC i LTC, w przypadku ich odzyskania zostaną one niezwłocznie przywrócone do kont Użytkowników.

Zespół Bidextreme

Mój komentarz: nie wiadomo co się stało, niemniej wstrzymałbym się z wysyłaniem papierów na tego maila.

Offline furcio

  • Litecoin Association Member
  • Jr. Member
  • ***
  • Posts: 60
Re: Bidextreme.pl hacked
« Reply #1 on: November 20, 2013, 11:05:33 AM »
stara zasada. Trzeba trzymać kasę w porfelu i robić tylko szybkie transakcje na giełdzie..